Вступ до аспірантури

Прийом документів на конкурс до аспірантури кафедр НН ФТІ у 2023 році відбудеться з 5 по 9 червня з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 в к.247- 1 корпусу (за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.05-07.07.2023). Попередньо потрібно повідомити про свої наміри вступати до аспірантури шляхом заповнення з 22 травня 2023 року Google-форми

Правила прийому до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також детальна інформація щодо переліку документів та особливості їх оформлення розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури.

Основні кроки вступу до аспірантури:

  • Отримати згоду на наукове керівництво від майбутнього наукового керівника (усно, шляхом співбесіди) та визначитись щодо напрямку майбутніх досліджень

  • Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення Google-форми

  • Підготувати документи відповідно до переліку (у тому числі 2 копії військового документу) та виконати відповідні узгодження документів у військово-мобілізаційному відділі університету (корп. №31).

  • Подати документи до відділу аспірантури та докторантури

  • Скласти вступні випробування.

Для вибору наукового керівника та теми досліджень пропонуємо ознайомитись із:

  • Тематикою досліджень, які ведуться співробітниками кафедри та до яких пропонується долучатись аспірантам

  • Переліком тем, над якими працюють аспіранти кафедри та які пропонуються для вступників. У разі виникнення принципових питань щодо можливості вступу, обговорення конкретної тематики та можливого наукового керівника необхідно звернутись до зав. каф.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються у такій послідовності:

Ключові дати:


22 травня – 07 липня Прийом заяв та документів (згідно графіку)
28 серпня – 08 вересня Проведення вступних випробувань
11 вересня Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
18 вересня Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 20 вересня Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення
22 вересня Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 26 вересня Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб


Вартість навчання за контрактною формою навчання:


Роки навчання Вартість року, грн
1 – 2 49400
3 – 4 38000


Інформація щодо минулих подій:

  • Аспірант кафедри інформаційної безпеки зі спеціальності “Прикладна математика” Микола Лавренюк перший в університеті 25.06.2020 захистив дисертацію на ступінь PhD. Тема дисертації: «Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу». Детальніше>