Topics of diploma theses

 

Випуск 2023 (Бакалаври)

Керівник

Тема диплому

Ковалець І. В. Моделювання короткострокових наслідків важкої техногенної аварії на Запорізькій АЕС
Моделювання вторинної циркуляцiї при iнерцiйному обертаннi рiдини
Куссуль Н.М. Розробка голосового інтерфейсу для створення діаграм
Лавренюк А.М. Оптимiзацiя вхiдного простору моделей машинного навчання для виявлення аномалiй в багатовимiрних геопросторових даних
Наказний П. О. Рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями
Моделювання народження аксiоноподiбних частинок в експериментi SHiР
Оцінювання параметрів частково спостережуваного ланцюга Маркова на двійкових послідовностях
Новіков О.М. Моделi i методи атак вiдмови в обслуговуваннi в кiбер-фiзичних системах критичної iнфраструктури
Орєхов О. А. Дослідження українського сегменту Вікіпедії засобами аналізу складних мережевих структур
Модель розвитку простих органiзмiв з використанням генетичних алгоритмiв та глибинного навчання
Дослiдження властивостей SIR-моделi з нефiксованим iндексом iнфiкування
Рефлексивні моделі механізмів пропаганди
Теорія графів та мережеві зв’язки в соціальних мережах
Терещенко І. М. Рефлексивна модель поведінки груп суспільства під дією інформаційного впливу на внутрішню валюту
Визначення множин місць розташування сміттєпереробних заводів з урахуванням дорожньої мережі
Визначення оптимального складу коаліцій для зменшення впливу ворожих агентів на інформаційне середовище суспільства
Тітков Д. В. Алгоритм розпізнавання цілі із використанням попередньої фільтрації
Розпізнавання патологій на рентгенограмах
Шелестов А.Ю. Оптимiзацiя iнформацiйної iнфраструктури для задач аналiзу супутникових даних
Яворський О. А. Застосування методів градієнтного бустингу на прикладі задач аналізу тональності тексту
Розробка системи виявлення аномалiй в багатовимiрних даних з використанням глибинного навчання
Пошук аномалій у часових рядах децентралізованих фінансів за допомогою ЛСТМ нейронних мереж
Крос-модальні представлення налаштовані на MusicCaps для пошуку музики за текстовим описом
Порiвняння можливостей deep learning алгоритмiв для мультимодального синтезу
Створення торговельних стратегiй з урахуванням iнформацiї про аномалiї у просторi DeFi
Практичне застосування комп’ютерного зору в робототехнiцi на прикладi розпiзнавання жестiв руки
Порiвняння методiв токенiзацiї WordPiece, та SentencePiece на прикладi задачi автоматизованого реферування
Яйлимова Г. О. Математичнi методи оцiнки якостi земельних ресурсiв та прогнозування вартостi землi
Математичні методи аналізу пошкоджених територій аграрного сектору України
Моделювання стану якості повітря за наземними та супутниковими даними
Методи розпізнавання пошкоджень від воєнних дій за супутниковими даними
Методи аналізу вартості земельних ділянок за супутниковими та геопросторовими даними
Метод формування цінової політики в комунальних підприємствах України
Методи класифікації шкідливих електронних листів на прикладі імпосторів
Алгоритми машинного навчання для прогнозування відтоку користувачів

 

Випуск 2022 (бакалаври)

Керівник

Тема диплому

Наказной П.О. Моделі резонансного керування нелінійними гамільтоновими системами
Оцiнка ризикiв на основi аналiзу вразливостей за схемою MAUT
Куссуль Н.М. Застосування генеративно-змагальних мереж для покращення якостi сегментацiї супутникових знiмкiв
Виявлення невидимих рухів за допомогою Ейлерового збільшення
Аналіз ефективності методів машинного навчання для задач розпізнавання
Яйлимова Г.О. Система автоаналiзу А/B тестувань
Огляд регресійних підходів для прогнозування місць гравців на кінець матчу у відеогрі
Регресiйнi моделi для дослiдження якостi повiтря
Терещенко І.М. Протидія деструктивним інформаційним впливам на політичний контент медіа-продукції з урахуванням ігрового підходу
Оцінювання ймовірних електоральних втрат в умовах інформаційної протидії
Визначення оптимального мiсця розташування нових депо в мережi громадського транспорту
Шелестов А.Ю. Методи безшовного редагування зображень
Інформаційна система для знайомств та спілкування, заснована на технології розпізнавання голосу та обличь
Хмарнi технологiї для класифiкацiї земного покриву та оцiнки iндикаторiв сталого розвитку в Українi
Тітков Д.В. Соціальні мережі. Коефіцієнти мережевого впливу
Орєхов О.А. Оператори квантової фiзики в дискретних ймовiрнiсних структурах
Побудова оптимальних моделей розпізнавання та сегментації образів на базі згорткових сіток
Модель розвитку простих органiзмiв з використанням генетичних алгоритмiв та глибинного навчання
Лавренюк А.М. Пошук залежності забруднення повітря від площі зелених насаджень в місті Києві
Водолазський Є.В. Розпізнавання та корекція зображень десяткового складання у стовпчик за допомогою CNN та алгоритму Кока-Янґера-Касамі
Тривимірні контекстно-вільні граматики для розпізнавання воксельних сцен
Побудова алгоритму Expected Semi-Global Matching для знаходження розв’язку задачі стереозору
Бінокулярний стереозір для зображень тканиноподібних поверхонь

 

Випуск 2023 (магістри)

Керівник

Тема диплому

Куссуль Н.М. Математичні моделі змагальних атак на системи розпізнавання образів
Нейромережева модель розпізнавання вирв від бомбардування за супутниковими даними
Генерування тренувальних даних за допомогою технологiї NeRF для задач стереозору
Шелестов А.Ю. Геопросторовий аналіз пошкоджень від війни в Україні
Аналіз якості моделей глибокого навчання в системах рекомендацій
Метод оцінювання індикаторів цілі сталого розвитку 15.3.1 на основі супутникових даних для території України
Нейромережеві моделі в системах збору статистики в спортивних змаганнях
Терещенко І.М. Модифікація алгоритму фазової кореляції для виявлення замаскованих об’єктів на зображеннях
Оптимальний розподіл ресурсів для впливу на систему ринків активів зі спекулятивною вартістю в умовах біполярного вибору
Вирівнювання зображень розлінованих аркушів
Орєхов О.А. 3D-реконструкція приміщень за сферичними панорамами
Цифрова стабілізація відео в реальному часі. Усунення ефекту послідовного затвора

 

Випуск 2022 (Магістри)

Керівник

Тема диплому

Орєхов О.А. Задача розмітки на деревах для випадку поступового надходження даних
Застосування квадратичної ентропії
Асимптотика геометричних характеристик гладких многовидів під дією фазових потоків
Терещенко І.М. Розподiл ресурсiв при протидiї створенню коалiцiї в грi полковника Блотто в умовах кооперацiї
Пошук С-ядра у моделi виборчого процесу в умовах кооперацiї, побудованої на основi гри полковника Блотто
Водолазский Є.В. Алгоритм розв’язування супермодулярних (max, +) задач розмітки із самоконтролем на основі субградієнтного спуску
Перетворення відеозапису з дошки у слайд-шоу
Лавренюк А. М. Статистичні виведення в умовах М-недетермінованості