Хайдуров Владислав Володимирович

Доцент

к. т. н., старший дослідник

Профілі

Intellect

Google Scholar

Orcid

ScopusWeb of Science

Освіта

 • ЧНУ ім. Б. Хмельницького, спеціальність – «Прикладна математика» (2012)
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальність – «Кібербезпека» (2022)

Кар’єра

 • 2012–2017: старший викладач ПЗВО «Європейський університет»
 • 2017–2019: старший викладач ПЗВО «Київський міжнародний університет»
 • з 2020: старший науковий співробітник ІТТФ НАН України, ІЗЕ НАН України

Основні публікації за останні роки

 • Zaporozhets A., Khaidurov V. Mathematical Models of Inverse Problems for Finding the Main Characteristics of Air Pollution Sources. Water, Air, and Soil Pollution Journal, 2020. 231(12), 563. DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-020-04933-z. ISSN: 0049-6979. ISSN (electronic): 1573-2932.
 • Khaidurov V., Tsiupii T., Zaporozhets A. Optimization models of industrial furnaces and methods for obtaining their numerical solution. Розділ монографії. Springer, Systems, Decision and Control in Energy II. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 346, 121–139 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_7, ISSN: 2198-4182, ISSN 2198-4190 (electronic).
 • Lakhno V., Khaidurov V., Sagun A., Opirskyy I., Chubaievskyi V., Desiatko A. Devising a method for improving crypto resistance of the symmetric block cryptosystem RC5 using nonlinear shift functions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (9 (113)), 17–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061. 2021.240344. ISSN: 1729-3774 5/9 (113) 2021.
 • Khaidurov V., Zaporozhets A., Tsiupii T. Creation of High-Speed Methods for Solving Mathematical Models of Inverse Problems of Heat Power Engineering. Розділ монографії. Springer, Systems Decision and Control in Energy III, vol. 399, 41–74 (2022). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3. ISSN: 2198-4182.
 • Petrov, A., Chernyakov, Y., Steblyanko, P., Demichev, K., & Haydurov, V. (2018). Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-pseudoelastic-plasticity. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol.4, no. 7 (94), 25–33. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131644.

Монографії та навчальні посібники

 • Хайдуров В.В., Цюпій Т.І., Дьомічев К.Е., Бондаренко В.Є. Математичне та комп’ютерне моделювання складних технічних систем : колективна монографія. Київ : ПЗВО КиМУ, 2019. 300 с. ISBN 978-617-651-206-6.
 • Розробка програмних модулів для обміну даними у промислових мережах : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» : уклад.: А.В. Сагун, В.В. Хайдуров, І.А. Поліщук. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 103 с.

Наукові інтереси

 • Прикладні завдання, що описуються як прямими, так і оберненими задачами математичної фізики
 • методи оптимізації в задачах з обмеженнями у вигляді диференціальних рівнянь та їх систем
 • обчислювальні методи математичної фізики
 • методи оптимізації у складних системах
 • ройовий інтелект
 • цифрова обробка зображень
 • криптографічні та стеганографічні методи захисту даних