Вступникам про навчання на кафедрі

 

Шановні вступники!

 

Співробітники кафедри ММАД дякують Вам за увагу до своїх ОП та за бажання вступити до українських ВНЗ під час війни! Війна завершиться та для розбудови України будуть потрібні фахівці. Мета ворога не лише знищити фізично українців, а й зробити так, щоб ніхто не захотів отримувати освіту в Україні, щоб знищити її освіту та науку. Бо без цього неможливий розвиток країни. Тому ми всі невпинно маємо обороняти свій фронт. Зі свого боку запевняємо, що ми докладемо усіх зусиль для того, щоб майбутні студенти кафедри отримали якісну освіту та не пожалкували про свій вибір. Слава Україні!

Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММАД КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за спеціальністю 113 «Прикладна математика».

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньою програмою (ОП)
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору.
Форма навчання денна. Нормативний термін навчання — 3 роки 10 місяців.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-науковою програмою (ОНП)
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору.
Форма навчання денна. Нормативний термін навчання — 1 рік 9 місяців.

Підготовка докторів філософії здійснюється за освітньою програмою (ОП)
Прикладна математика.
Навчання можливе за бюджетним замовленням (денна форма) та за контрактом (денна та заочна форми). Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі — 4 роки.

Детальніше про ОП кафедри.

Наша кафедра готує професіоналів якісно нового типу, які поєднують високу компетентність в комп’ютерних науках з глибокими знаннями фізики і математики, на яких ґрунтується створення штучного інтелекту, розпізнавання образів, комп’ютерного зору та машинного навчання, здатних будувати математичні моделі та інтелектуальні системи з використанням методів розпізнавання образів та комп’ютерного зору на основі аналізу великих масивів реальних даних (Big Data) із будь-якої предметної області, виявляти закономірності та формувати стратегії розвитку компаній і продуктів.

Отримані фундаментальні знання з математики, фізики, програмування та комп’ютерних наук дозволяють студентам оволодіти широким спектром професійних дисциплін, присвячених розробці та застосуванню математичних моделей, методів та новітніх технології в ґалузі розпізнавання образів та комп`ютерного зору, інтелектуального аналізу великих даних різної природи, машинного навчання, системного аналізу, підтримки прийняття рішень та практично застосовувати їх при розв’язувані широкого спектру задач математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо функціонування системи об’єктів.

Для підсилення практичного спрямування фундаментальних освітніх програм кафедра пропонує сертифікатні програми: «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» – для бакалаврського рівня освіти, «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних» – для магістерського. Дані сертифікатні програми можуть також прослухати й зовнішні слухачі. За результатами опанування слухачем освітніх компонентів відповідної сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок на основі здачі відповідних заліків та іспитів видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом проректора.

Під час навчання Ви зможете працювати в наукових проектах за напрямками досліджень кафедри:

  • математичні методи розпізнавання образів та комп’ютерного зору;
  • методи машинного і глибокого навчання на гетерогенних даних;
  • інтелектуальні методи аналізу великих даних різної природи;
  • математичне моделювання нелінійних динамічних систем;
  • математичне моделювання в умовах невизначеності та конкурентної взаємодії;
  • математичне моделювання складних фізичних, соціо-економічних процесів та сталого розвитку;
  • хмарні технології машинного навчання та геопросторового інтелекту тощо.

Завдяки партнерству з провідними науковими установами та компаніями світу, студенти мають змогу проходити стажування, в тому числі в межах академічної мобільності, виконувати дослідження в межах міжнародних проектів, а також працювати з відомими фахівцями та науковцями в Україні та за кордоном. Випускники бакалаврату мають можливість зробити яскраву кар’єру в відомих інноваційних компаніях, які розвивають напрямки штучного інтелекту, машинного навчання, комп’ютерного зору та аналізу великих даних, продовжити навчання в магістратурі за цим же напрямком і на програмі дуальної освіти з компанією Samsung.

Пропонуємо ознайомитись із деякими матеріалами щодо ОП кафедри: