Вибіркові дисципліни для бакалаврів

З наведеного переліку дисциплін у Ф-каталозі необхідно обрати ті, які Ви обираєте для вивчення у 2024-25 навчальному році (див. пояснення у Ф-каталозі). Силабуси та ОП див. тут.

Після першого етапу підбиваються підсумки та визначаються дисципліни, по яким формуються потоки для вивчення.

Після цього стартує другий етап вибору; на даному етапі студенти, які обрали дисципліни, по яким не сформовано потік (тобто, записалось мало студентів), повинні переобрати відповідні освітні компоненти із переліку тих дисциплін, по яким потоки сформувались. Також на другому етапі можуть дообрати дисципліни студенти, які з певних причин не скористались правом вибору на першому етапі, однак вони також будуть обмежені переліком тих дисциплін, по яким вже сформовані потоки. Змінювати вибір, вже зроблений на першому етапі, неможливо.

Після завершення другого етапу формуються остаточні переліки обраних дисциплін по кожному студенту.

Архів Ф-каталогів вибіркових дисциплін минулих навчальних років: