Громадське обговорення ОП

На громадське обговорення всіх учасників навчального процесу – освітян, студентів, роботодавців (стейкхолдерів) – виносяться проекти освітніх програм за спеціальністю 113 Прикладна математика (галузь знань 11 Математика і статистика):

ОП “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору”

ОП “Прикладна математика”

(Спільна освітня програма НН Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики)

Програми обговорювались на засіданнях кафедри математичного моделювання та аналізу даних, з представниками студентських організацій ФТІ, випускниками, на зустрічах з представниками організацій-партнерів.

НН Фізико-технічний інститут звернувся до партнерів з проханням розглянути програми і висловити свої зауваження.

За підтримки керівництва ФТІ, роботодавці в сфері прикладної математики та штучного інтелекту мають можливість стати партнером та удосконалити освітню програму “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору” за спеціальністю 113 Прикладна математика НН Фізико-технічного інституту НТУУ “КПІ”.

Для цього просимо роботодавців заповнити анкету щодо потреб потенційних роботодавців у фахівцях з прикладної математики та штучного інтелекту (результати опитування роботодавців станом на 28.11.2022, результати опитування магістрів станом на грудень 2022, результати опитування бакалаврів станом на березень 2023, результати опитування аспірантів станом на квітень 2023).

А також просимо всіх учасників навчального процесу – освітян, студентів, роботодавців (стейкхолдерів) – свої зауваження, побажання або питання щодо структури освітніх програм, результатів навчання, освітніх компонентів тощо надсилати на електронну адресу  (mmda.ipt.kpi@gmail.com) або формою для зворотного зв’язку.

Під час аналізу освітніх програм пропонуємо звернути увагу на наступні можливі питання:

 • Наскільки повно перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна математика»?
 • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як «зайві», неактуальні або такі, які потрібно змінити?
 • Які компоненти ОП треба, на вашу думку, додати або розширити?
 • Чи узгоджений посеместровий розподіл дисциплін з їх взаємозв’язком?
 • Чи відповідають програмні компетентності рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Можливо, якісь можуть бути вилучені, натомість інші додані.
 • Чи достатньо повно програмні результати навчання відображають бажаний рівень підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії із спеціальності «Прикладна математика»?
 • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП?

З результатами громадського обговорення та рецензіями проєктів освітніх програм можна ознаймитись у відповідних листах підтримки:

 1. Університет прикладних наук Анхальт
 2. Асоціація «Космос»
 3. Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я»
 4. Національний центр управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ)
 5. Інститут математичних машин та систем НАНУ
 6. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Зустрічі із роботодавцями

 1. 20 жовтня 2022р.
 2. 07 жовтня 2022р.
 3. 25 листопада 2021 р.
 4. 09 червня 2021р.