Алла Миколаївна Лавренюк (Alla Lavrenyuk)

 

Лавренюк

 

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Google Scholar

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

  • Інформаційні технології
  • Алгоритми та структури даних
  • Програмне забезпечення обчислювальних систем

Наукові інтереси:

 • Інтелектуальні методи обробки даних
 • Інформаційні технології
 • Розробка розподілених систем
 • Математичне моделювання

Монографії та навчальні посібники:

 • Куссуль Н. М., Шелестов А. Ю., Лавренюк А. М. Інтелектуальні обчислення. Навчальний посібник (з грифом МОН України).- К.: «Наукова думка», 2006. — 186 с.

Підвищення кваліфікації:

 1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації; Серія ПК номер 02070921/005626-20;  «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності», 108 годин, 13.04.2020 – 21.05.2020.
 2. Дистанційне Міжнародне Стажування «Цифрове майбутнє: Змішане навчання» в рамках проекту DіgIn.Net 2, Сертифікат  DN 202205072, 180  годин, International Internship “Digital Future: Blended Learning” 4.05-10.06.2022 DіgIn.Net 2.

Основні публікації за останні роки:

 • A. Shelestov, B. Yailymov, H.Yailymova, L. Shumilo, M. Lavreniuk, A. Lavreniuk , S. Sylantyev, N. Kussul. Advanced Method of Land Cover Classification Based on High Spatial Resolution Data and Convolutional Neural Network // Proceedings of International Conference on Applied Innovation in IT. — 2022, Volume 10, Issue 1 — pp. 125-132.
 • Shelestov, A., Shumilo, L., Bilokonska, Y., Lavreniuk, A., “The Land Degradation Estimation Remote Sensing Methods Using RUE-adjusted NDVI,” IEEE EUROCON 2021 – 19th International Conference on Smart Technologies, 2021, pp. 103-106
 • Shelestov, A., Lavreniuk, A., Yailymov, B., Yailymova, H. Digitalization of city development: Urban atlas on the basis of open data for cities of ukraine // Radioelectronic and Computer Systems, 2021, (3), pp. 19–28
 • Andrii Shelestov, Hanna Yailymova, Bohdan Yailymov, Leonid Shumilo, Alla Lavreniuk. Extension of Copernicus Urban Atlas to non-european countries // 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). – 2021. – Brussels (virtual format). – pp. 6789-6792
 • Лавренюк А.М., Лавренюк С.I., Тульчинський П.Г. Підхід до оптимізації програмного забезпечення для аналізу великих даних // Компьютерная математика. – 2017. – №1. – С. 121-125.
 • Шкорiнова О.С., Рябов Г.В., Лавренюк А. М. Статистичні виведення в умовах М-недетермінованості // Матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», (15 червня 2022 р., м. Київ, Україна). – 2022 р.- c. 379-382. (електронне видання)