Силабуси докторів філософії 2022-23 н.р.

1. Нормативні освітні компоненти
Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
Н 1.1 Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця Силабус
Н 1.2  Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія Силабус
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей
Н 2.1 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження Силабус
Н 2.2 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація Силабус
Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності
Н 3 Сучасні методи прикладної математики Силабус
Н 4 Спеціальні розділи математичного моделювання Силабус
Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника
Н 5  Організація науково-інноваційної діяльності Силабус
Н 6 Актуальні проблеми педагогіки вищої школи Силабус
Н 7 Педагогічна практика Силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
Третій семестр
Технології глибокого навчання Силабус
Прикладні питання побудови та аналізу складності алгоритмів Силабус
Спеціальні розділи «м’яких обчислень» Силабус
Четвертий семестр
Геопросторовий інтелект Силабус
Спеціальні розділи теорії алгоритмів та дискретних автоматів Силабус
Параболічні крайові задачі Силабус