Яйлимова Ганна Олексіївна (Yailymova Hanna)

 

 

Старший викладач

доктор філософії за спеціальністю 113 “Прикладна математика”

Профілі:

Google Scholar
Scopus
ResearchGate

Web of Science

Освіта:

 • КНУ імені Тараса Шевченка (2010-2020)
 • Bath Spa University (практика, 2017)
 • Доктор філософії за спеціальністю 113 “Прикладна математика”: КНУ імені Тараса Шевченка (2021)

Кар’єра та організаційна діяльність:

 • з 2021 р. – дотепер – КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • з 2020 р. – дотепер – Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Відділ космічних інформаційних технологій і систем, науковий співробітник
 • 2017-2020 рр. – EOS Data Analytics, науковець
 • 2016-2017 рр.– Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Відділ космічних інформаційних технологій і систем, молодший науковий співробітник
 • 2015-2016 рр. – Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Відділ космічних інформаційних технологій і систем, інженер 1-ї категорії

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Математичне моделювання
 • Моделі і методи прийняття рішень
 • Системний аналіз
 • Прикладні задачі аналізу даних

Наукові інтереси:

 • Методи обробки супутникових даних
 • Методи машинного навчання
 • Інформаційні технології супутникового моніторингу
 • Геопросторовий аналіз

Підвищення кваліфікації:

Дистанційне Міжнародне Стажування «Цифрове майбутнє: Змішане навчання» в рамках проекту DіgIn.Net 2 Сертифікат № DN 202205170 180 годин International Internship “Digital Future: Blended , Learning” 4.05-10.06.2022 DіgIn.Net 2

Основні публікації за останні роки:

 • N. Kussul, A. Shelestov, M. Lavreniuk, B. Yailymov, A. Kolotii, H. Yailymova, S. Skakun, L. Shumilo, Y. Bilokonska (2021). SDG indicator 11.3.1 within HORIZON-2020 SMURBS. Space research in Ukraine. pp. 91-95.
 • Yuliia Bilokonska, Hanna Yailymova, Bohdan Yailymov, Andrii Shelestov, Leonid Shumilo and Mykola Lavreniuk (2020). Losses assessment for winter crops based on satellite data and fuzzy logic. IEEE 5th International Symposium on Smart and Wireless Systems within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS). pp. 1-5.
 • Nataliia Kussul, Andrii Shelestov, Hanna Yailymova, Bohdan Yailymov, Mykola Lavreniuk, Matviy Ilyashenko (2020). Satellite agricultural monitoring in Ukraine at Country level: World bank project. IGARSS 2020 – 2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. – Waikoloa, HI, USA. pp. 1050-1053.
 • А.Ю. Шелестов, Б.Я. Яйлимов, Г.О. Яйлимова, Ю.В. Білоконська, О.В. Нів’євський (2020). Супутниковий моніторинг посівів по Україні. Журнал «Космічна наука і технологія». – 2020. – Том 26, 6 (127). – С. 27-37.
 • Nataliia Kussul, Andrii Shelestov, Bohdan Yailymov, Hanna Yailymova, Mykola Lavreniuk, Leonid Shumilo and Yuliia Bilokonska (2020). Crop monitoring technology based on time series of satellite imagery. IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies.  pp. 346-350.
 • Andrii Shelestov, Mykola Lavreniuk, Vladimir Vasiliev, Leonid Shumilo, Andrii Kolotii, Bohdan Yailymov, Nataliia Kussul, Hanna Yailymova (2020). Cloud Approach to Automated Crop Classification Using Sentinel-1 Imagery.  IEEE Transactions on Big Data. Vol. 6, No. 3. – pp. 572-582 – DOI: 10.1109/TBDATA.2019.2940237
 • Н.М. Куссуль, А.Ю. Шелестов, Б.Я. Яйлимов, Л.Л. Шуміло, Г.О. Яйлимова, М.С. Лавренюк, Л.М. Колос, Л.В. Підгородецька, Ю.В. Білоконська (2019). Urban Atlas для міст України на основі супутникових даних високого розрізнення. Журнал «Космічна наука і технологія». T. 25, Vol. 6, No. 121. – pp. 51-60.