Перелік силабусів освітньої програми на 2022-23 н.р.

1. Нормативні освітні компоненти
1.1 Цикл загальної підготовки
ЗО1 Інтелектуальна власність та патентознавство Силабус
ЗО2 Сталий інноваційний розвиток Силабус
ЗО3 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації Силабус
ЗО4 Розробка стартап проектів Силабус
ЗО5 Педагогічна майстерність Силабус
ЗО6 Інтелектуальний аналіз даних Силабус
ЗО7 Моделювання складних систем Силабус
1.2 Цикл професійної підготовки
ПО1 Загальна теорія ігор Силабус
ПО2 Побудова математичних моделей в природознавстві Силабус
ПО3 Статистичні методи розпізнавання Силабус
ПО4 Моделі та рішення в умовах невизначеності Силабус
ПО5 Аналіз мережевих структур Силабус
ПО6 Моделі сталого розвитку Силабус
Дослідницький (науковий) компонент
ПО7 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
ПО7.1  Частина 1. Основи наукових досліджень Силабус
ПО7.2  Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації I Силабус
ПО7.3  Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації II Силабус
ПО8 Науково-дослідна практика Силабус
ПО9 Виконання магістерської дисертації Силабус
2. Вибіркові освітні компоненти (Цикл професійної підготовки)
Другий (весняний) семестр, екзаменаційні дисципліни
*Методи аналізу великих гетерогенних даних Силабус
*Методи глибокого навчання на різнорідних даних Силабус
Структурні методи розпізнавання образів Силабус
Ймовірнісні моделі в задачах розпізнавання образів Силабус
Інфраструктури відкритих ключів Силабус
Технологія блокчейн та розподілені системи Силабус
Другий (весняний) семестр, залікові дисципліни
*Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних Силабус
Моделювання екологічних процесів та систем Силабус
**Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 1 Силабус
**Технології захисту персональних даних 1 Силабус
Проектування розподілених систем Силабус
Аналіз бінарних вразливостей Силабус
Третій (осінній) семестр, залікові дисципліни
Методи обробки та розпізнавання даних Силабус
Моделі цінності інформації та ефективність інформаційного захисту Силабус
Квантові обчислення та квантова криптографія Силабус
ARX-криптосистеми та їх криптоаналіз Силабус
Моделі кіберфізичних систем Силабус
**Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 2 Силабус
**Технології захисту персональних даних 2 Силабус

* Складові сертифікатної програми «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних»
** Тільки для магістрів, які навчаються за дуальною програмою освіти з Samsung R&D Україна