Юзефович Володимир Віцентійович

 

Доцент

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Освіта

 • ЖВУРЕ ППО, спеціальність – «Радіотехнічні системи» (1993)
 • Очна ад’юнктура Національного НДЦ ОТ і ВБ України (2003)

 

Кар’єра

 • 1993–2003: інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру Генерального штабу ЗС України (з пріоритетних науково-технічних напрямків)
 • 2003–2008: провідний науковий співробітник, заступник начальника відділу, начальник відділу Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України
 • з 2009: старший науковий співробітник ІПРІ НАН України

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Обробка різнорідних нерівноточних даних
 • методи прогнозування
 • цифрова обробка зображень

Основні публікації за останні роки

 • Ланде Д.В., Юзефович В.В. Лінгвістичний підхід до прогнозування часових рядів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022, Т. 24, № 1, с.13-22.
 • Юзефович В. В., Цибульська Є.О. Підхід до формування інформаційного ресурсу єдиного інформаційного простору системи організаційного управління // Збірник доповідей XXІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та безпека” 9 грудня 2021 . – с.185-192 (ІТБ-2021).
 • V Yuzefovych, Y Tsybulska Modified Exponential Smoothing Method to Improve Course Estimation of a Moving Object // CEUR Workshop Proceedings 2019, 2577, pp. 189-198  http://ceur-ws.org/Vol-2577/paper15.pdf;
 • Юзефович В.В. ,  Цибульська Є.О.  Методи групової обробки цифрових знімків при підготовці еталонних зображень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2020, Т. 22, № 4, с. 56-70;
 • Юзефович В.В., Мезенцев О.В., Буточнов О.М., Цибульська Є.О. Використання селективних еталонних зображень в оптичному діапазоні для систем навігації керованих об’єктів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2019. Т. 21. № 2. с. 34–40.