Індивідуальний вибір дисциплін

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського мають змогу обрати частину дисциплін для вивчення (об’єм вибіркових дисциплін має займати не менш ніж 25% усіх кредитів). Процедура вибору освітніх компонент відбувається згідно з «Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» та «Тимчасовим положенням про порядок реалізації студентами Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін».

За допомогою вибіркових дисциплін формується індивідуальна освітня траєкторія студента. Перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента на початку наступного навчального року (для магістрів-вступників — поточного року).

Вибір дисциплін бакалаврами здійснюється в електронному кампусі. Терміни вибору оголошуються додатково.

Вибіркові дисципліни поділяються на загальні та фахові.
Загальні дисципліни, які належать до циклу соціально-гуманітарної підготовки, обираються студентом з переліку доступних загальноуніверситетських дисциплін перед початком навчального року.
Фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, обираються студентом серед переліку кафедральних та факультетських дисциплін, зокрема, дисциплін зі споріднених спеціальностей. Повний перелік фахових вибіркових дисциплін, детальна інформація про них, а також правила вибору знаходяться у Ф-каталогах за посиланнями нижче. Зверніть увагу на пререквізити (вимоги до початку вивчення) запропонованих дисциплін: не варто обирати ті дисципліни, які вимагають знань та умінь яких Вам бракує.

Повний перелік фахових вибіркових дисциплін знаходяться за посиланнями:

Зверніть увагу: лектора вказано попередньо та може бути змінено! За тих хто не зробить вибір вчасно, дисципліни оберуть співробітники кафедри!