Індивідуальний вибір дисциплін

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського мають змогу обрати частину дисциплін для вивчення (об’єм вибіркових дисциплін має займати не менш ніж 25% усіх кредитів). Процедура вибору освітніх компонент відбувається згідно з «Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського».

За допомогою вибіркових дисциплін формується індивідуальна освітня траєкторія студента. Перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента на початку наступного навчального року (для магістрів-вступників — поточного року).

Вибіркові дисципліни поділяються на загальні та фахові.
Загальні дисципліни, які належать до циклу соціально-гуманітарної підготовки, обираються студентом з переліку доступних загальноуніверситетських дисциплін перед початком навчального року.
Фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, обираються студентом серед переліку кафедральних та факультетських дисциплін, зокрема, дисциплін зі споріднених спеціальностей. Повний перелік фахових вибіркових дисциплін, детальна інформація про них, а також правила вибору знаходяться у Ф-каталогах за посиланнями нижче. Зверніть увагу на пререквізити (вимоги до початку вивчення) запропонованих дисциплін: не варто обирати ті дисципліни, які вимагають знань та умінь яких Вам бракує.

Вибір здійснюється за допомогою системи організації навчального процесу, практики та стажування https://my.kpi.ua

Повний перелік фахових вибіркових дисциплін знаходяться за посиланнями:

Зверніть увагу: лектора вказано попередньо та може бути змінено! За тих хто не зробить вибір вчасно, дисципліни оберуть співробітники кафедри!