Перелік силабусів освітньої програми на 2022-23 н.р.

1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням Силабус
ЗО 2 Історія науки і техніки Силабус
ЗО 3 Основи здорового способу життя Силабус
ЗО 4.1 Іноземна мова. Практичний курс  іноземної мови. Частина 1

ЗО 4.2 Іноземна мова. Практичний курс  іноземної мови. Частина 2

Силабус

Силабус

ЗО 5 Основи економіки Силабус
ЗО 6 БЖД та цивільний захист Силабус
ЗО 7.1 Математичний аналіз. Частина 1

ЗО 7.2 Математичний аналіз. Частина 2

ЗО 7.3 Математичний аналіз. Частина 3

Силабус

Силабус

Силабус

ЗО 8 Диференціальні рівняння Силабус
ЗО 9 Теорія функцій комплексної змінної Силабус
ЗО 10 Функціональний аналіз Силабус
ЗО 11.1 Алгебра та геометрія. Частина 1

ЗО 11.2 Алгебра та геометрія. Частина 2

Силабус

Силабус

ЗО 12.1 Дискретна математика. Частина 1

ЗО 12.2 Дискретна математика. Частина 2

Силабус

Силабус

ЗО 13 Математична логіка та теорія алгоритмів Силабус
ЗО 14 Теорія ймовірностей Силабус
ЗО 15 Математична статистика Силабус
ЗО 16 Аналіз даних Силабус
ЗО 17 Основи класичної фізики Силабус
ЗО 18 Математичне моделювання Силабус
ЗО 19 Методи оптимізації Силабус
ЗО 20 Теорія керування Силабус
ЗО 21.1 Програмування. Частина 1. Структурний підхід

ЗО 21.2 Програмування. Частина 2. Об’єктно-орієнтований підхід

Силабус

Силабус

ЗО 22 Програмне забезпечення обчислювальних систем Силабус
ЗО 23 Алгоритми та структури даних Силабус
ЗО 24 Бази даних та інформаційні системи Силабус
ЗО 25.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

ЗО 25.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

Силабус

Силабус

ЗО 26 Філософські основи наукового пізнання Силабус
ЗО 27 Інформаційна безпека Силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
ПО 1 Спеціальні розділи програмування Силабус
ПО 2 Спеціальні розділи програмування. Курсова робота Силабус
ПО 3.1 Математичні методи аналітичної механіки. Частина 1

ПО 3.2 Математичні методи аналітичної механіки. Частина 2

Силабус

Силабус

ПО 4 Комп’ютерна графіка Силабус
ПО 5 Математичні моделі фізики Силабус
ПО 6 Моделі просторово-розподілених систем Силабус
ПО 7 Методи обчислень Силабус
ПО 8 Моделі та методи прийняття рішень Силабус
ПО 9 Математичні методи розпізнавання образів та комп’ютерного бачення Силабус
ПО 10 Системний аналіз Силабус
ПО 11 Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів Силабус
ПО 12 Переддипломна практика Силабус
ПО 13 Дипломне проектування Посібник
2. Вибіркові освітні компоненти
2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу та їх силабуси)
2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з кафедрального каталогу)
Семестр 4
Web-програмування Силабус
Спеціальні розділи комбінаторного аналізу Силабус
Математичні основи криптології Силабус
Моделі рефлексії у кібербезпеці Силабус
Операційні системи Силабус
Системне програмування для багатозадачних операційних систем Силабус
Семестр 5
*Програмування ефективних алгоритмів Силабус
Дослідження операцій Силабус
Спеціальні розділи обчислювальної математики Силабус
Основи аналізу алгоритмів Силабус
Методи і технології аналітики даних Силабус
Системні технології для застосувань Windows Силабус
Технології забезпечення якості програмних засобів Силабус
Теорія поля Силабус
Семестр 6
*Хмарні технології обробки даних Силабус
Комп’ютерна графіка Силабус
Теорiя iнформацiї та кодування Силабус
Теоретико-числові алгоритми у криптології Силабус
Безпека інтернет-ресурсів Силабус
Комп’ютерні мережі Силабус
Семестр 7
*Методи машинного навчання Силабус
*Системи та засоби інтерактивної аналітики Силабус
*Проектування високонавантажених систем Силабус
Основи квантової інформації Силабус
Марковські моделі та їх застосування Силабус
Випадковi процеси Силабус
Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід Силабус
Теорія ризиків Силабус
Архітектура комп’ютерних систем Силабус
Семестр 8
*Прикладні задачі аналізу даних Силабус
Основи нелінійного аналізу Силабус
Сучасні методи алгебри та геометрії Силабус
Методи прикладної статистики Силабус
Вступ до технології блокчейн та криптовалют Силабус
Управління інформаційною безпекою Силабус
LaТеХ в наукових публікаціях Силабус

* Складові сертифікатної програми «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору»