Шлезінгер Михайло Іванович

 

Шлезінгер

 

Професор

д.ф.-м.н., професор
двічі лауреат Державної премії
України (1988, 1997)

Профілі:

Google Scholar

Освіта:

 • КПІ (1962), спеціальність «Автоматика та телемеханіка»
 • к.ф.-м.н. (1968), тема “Теоретичні питання та алгоритми навчання та самонавчання розпізнавання образів”
 • д.ф.-м.н. (1990), тема “Теорія двовимірних грамматик застовно до розпізнавання зображень”

Кар’єра:

 • Головний науковий співробітник відділу розпізнавання образів Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАНУ та МОН
 • Провідний вчений і голова Науково-консультативного комітету компаніі Viewdle

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Статистичні методи розпізнавання
 • Розпізнавання несуперечності обмежень
 • Структурні методи розпізнавання образів

Наукова діяльність:

  Професор М.І. Шлезінгер є видатним українським вченим в галузі інтелектуальних інформаційних технологій, теорії розпізнавання образів та зображень. Він є автором більш ніж двохсот наукових праць. Його роботи, присвячені теорії формальних граматик, теорії самонавчання розпізнаванню образів, теорії структурного розпізнавання, широко відомі світовій науковій спільноті. Його монографії видано трьома мовами і стали класикою розпізнавання образів.
  Під його науковим керівництвом та за його безпосередньою участю було виконано піонерські комп’ютерні розробки, зокрема перший у СРСР читаючий автомат «ЧАРС», автоматична система розпізнавання креслень великого розміру «Теремки», система ідентифікації особи за зображенням її обличчя.

Підручники та монографії:

 • Шлезингер М.И., Главач В. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию. – Киев: Наук. думка, 2004, 546 с.
 • M. Schlesinger, V. Hlavac Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition // Computational Imaging and Vision, Vol. 24. Kluwer Academic Publishers – Dordrecht / Boston / London, 2002, 520 p.
 • М. И. Шлезингер Математические средства обработки изображений, Киев: Наук. думка 1989. 196 с.
 • В.М. Кийко, М.И. Шлезингер Алгоритм выделения отрезков осевой линии на графических изображениях, Киев: ИК, 1983. 22 с.

Основні публікації за останні роки:

 • М.И.Шлезингер, Б.Флах, Е.В.Водолазский Поиск заданного количества решений системы размытых ограничений //Кибернетика и системный анализ, К.: Наук.думка.- 2018. – № 1. – c. 67-83
 • Шлезингер М.И. Распознавание образов как реализация определенного подкласса процессов мышления // Управляющие системы и машины.- К.: Наук.думка.- 2017.- №2.- c.20-37
 • M.I.Schlesinger, E.V.Vodolazskiy, V.M.Yakovenko Frechet Similarity of Closed Plygonal Curves // International Journal of Computational Geometry & Applications, Vol.26, Nu.1, 2016, pp. 53-66
 • Шлезингер М.И., Флах Б., Водолазский Е.В. Минимаксные задачи дискретной оптимизации, инвариантные относительно мажоритарных операторов // Журнал Вычислительной Математики и Математической Физики.- 2014.- № 8 .- Vol.54.- с. 134-144
 • Шлезингер М.И., Водолазский Е.В., Яковенко В.М. Распознавание сходства многоугольников в усиленной хаусдорфовой метрике // Кибернетика и Системный Анализ.- 2014.- № 3 .- с. 174-187
 • Шлезінгер М., Антонюк К., Водолазский Е. Оптимизационные задачи разметки и их эквивалентные преобразования // Управляющие системы и машины.- 2011, № 2.- с. 55-70
 • М.И.Шлезингер, К.В.Антонюк Diffusion algorithms and structural recognition optimization problems // Кибернетика и системный анализ, К., Наук.думка, 2011.- 48, № 2.- с. 3-12