Освітні програми

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ здійснює підготовку за освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторів філософії) рівнів вищої освіти.

ОП “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору”

ОП “Прикладна математика” (cпільна освітня програма НН Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики)

* – Магістерська освітня програма підтримана Міністерством цифрової трансформації України і включена до каталогу програм в сфері штучного інтелекту

Ми акредитовані!

Сертифікат про акредитацію 4600 ОПП 49218 (бакалаври).

Сертифікат про акредитацію 5523 ОНП 49231 (магістри).

Сертифікат про акредитацію 5648 ОНП 46343 (PhD).

 

Метеріально-технічне забезпечення.