Освітні програми

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ здійснює підготовку за освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторів філософії) рівнів вищої освіти.

ОП “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору”

ОП “Прикладна математика” (cпільна освітня програма НН Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики)

* – Магістерська освітня програма підтримана Міністерством цифрової трансформації України і включена до каталогу програм в сфері штучного інтелекту

Рішення щодо акредитації освітньої програми «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» (ідентифікатор у ЄДЕБО 49231), рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 11 Математика та статистика, спеціальність – 113 Прикладна математика (2023), Сертифікат 4095 ОНП 49231 (магістри).

Сертифікат 4600 ОПП 49231 (бакалаври).