Освітні програми

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ здійснює підготовку за освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторів філософії) рівнів вищої освіти.

ОП “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору”

ОП “Прикладна математика” (cпільна освітня програма Фізико-технічного інституту та Факультету прикладної математики)