Офіційні документи

  • Наказ МОН “Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти”
  • Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.
  • Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту
  • Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на основі ПЗСО в 2021 році (вступних випробувань, творчих конкурсів)
  • Вартість навчання
  • Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників
  • Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році
  • Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 для здобуття ступеня доктора філософії
  • Офіційні документи на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського