Сертифікатна програма для магістрів «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних»

24 червня 2021 р. на Методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського затверджено сертифікатну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних».
Сертифікатна програма призначена для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із застосування математичних моделей та інтелектуальних методів обробки гетерогенних даних великого об’єму у хмарних середовищах.
Сертифікатна програма «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних» являє собою спеціалізований комплекс пов’язаних між собою дисциплін (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів (студентів кафедри математичного моделювання та аналізу даних (ММАД) НН Фізико-технічного інституту та інших факультетів Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також зовнішніх слухачів).
Освітні компоненти сертифікатної програми складаються з вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Прикладна математика» загальним обсягом 14 кредитів.
За результатами опанування слухачем освітніх компонентів сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок на основі здачі відповідних екзаменів та заліків видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом проректора.

Детальна інформація про сертифікатну програму тут