Навчально-методичні матеріали

2022

 1. Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних. Лабораторний практикум: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмамою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» спеціальності 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, Б. Я. Яйлимов, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 68 с.
 2. Методи глибокого навчання на різнорідних даних. Лабораторний практикум: навч. посіб. для для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» спеціальності 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, С. Ю. Дрозд, Г. О. Яйлимова, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 77 с.
 3. Методи аналізу великих гетерогенних даних. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, Г. О. Яйлимова, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 57 с.
 4. Хмарні технології обробки даних. Лабораторний практикум: навч. посіб. для для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-науковою програмою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» спеціальності 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, А. В. Колотій, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 53 с.
 5. Класична механіка. Деякі задачі: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійними програмами: «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» спеціальності 113 «Прикладна математика». П. О. Наказной, О. В. Кравцов, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 48 с.
 6. Сто задач з термодинаміки та статистичної фізики: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою: «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». О. В. Гомонай, Д. В. Філін, О. В. Кравцов, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 42 с.
 7. Загальна теорія ігор: конспект лекцій: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» спеціальності 113 Прикладна математика. І.М. Терещенко, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 91 с.
 8. Аналіз даних. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 113 «Прикладна математика». Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, С. А. Тарасенко, Г. О. Яйлимова, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 28 с.

2021

 1. Програмування. Структурний підхід. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, А. М. Лавренюк, Л. В. Булигіна, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 111 с.
 2. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика».  Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, А. М. Лавренюк, Д. В. Тітков, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 56 с.
 3. Засоби підготовки та аналізу даних. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 31 с.
 4. Аналіз геопросторових даних. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 47 с.
 5. Web-програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» та 113 «Прикладна математика». А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 62 с.
 6. Спеціальні розділи програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека», А. Ю. Шелестов, Н. М. Куссуль, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 31 с.

2020

 1. Програмування. С++. Структурний підхід. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, А. М. Лавренюк,  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 85 с.

2019

 1. Програмне забезпечення обчислювальних систем (частина І): методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів спеціальності 113 Прикладна математика. А. М. Лавренюк, Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, С. В. Скакун, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 79 с.
 2. Програмне забезпечення обчислювальних систем (частина ІІ): методичні вказівки до комп’ютерного практикуму, для студентів спеціальності 113 Прикладна математика. А. М. Лавренюк, Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, С. В. Скакун. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 45 с.
 3. Інформаційні технології (частина І): методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів спеціальності 125 Кібербезпека. А. М. Лавренюк, Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, С. В. Скакун, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 79 с.
 4. Інформаційні технології (частина ІІ): методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів спеціальності 125 Кібербезпека. А. М. Лавренюк, Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, С. В. Скакун, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 45 с.
 5. Алгоритми та структури даних: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів спеціальностей 125 Кібербезпека, 113 Прикладна математика. А. М. Лавренюк, Н. М. Куссуль, А. Ю. Шелестов, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 24 с.