Сертифікатна програма для бакалаврів «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору»

9 грудня 2021 р. на Методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського затверджено сертифікатну програму «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Сертифікатна програма призначена для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із застосування сучасних інформаційних технологій, в тому числі у хмарних середовищах, для розв’язання прикладних задач отримання та аналізу даних на основі математичних моделей та машинного навчання у хмарних середовищах.
Сертифікатна програма (СП) «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» являє собою спеціалізований комплекс пов’язаних між собою дисциплін (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів (студентів кафедри математичного моделювання та аналізу даних Навчально-наукового Фізико-технічного інституту та інших факультетів Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також зовнішніх слухачів).
Освітні компоненти сертифікатної програми складаються з вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Прикладна математика» загальним обсягом 24 кредити.
За результатами опанування слухачем освітніх компонентів сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок на основі здачі відповідних заліків видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського за підписом проректора.

Детальна інформація про сертифікатну програму тут.

Зразок заповнення заяви на сертифікатну програму тут

Скан заяви надсилати на електронну пошту, в темі листа зазначити “сертифікатна програма для бакалаврів”