Академічна мобільність

Академічна мобільність та участь в міжнародних наукових заходах:

2022 – магістри 2 курсу Мазур Євген та Ярослав Поприго (Наказ НТУУ КПІ 2905-с від 12.05.2022, 2906-с від 19.09.2022), а також випускник бакалаврату Леонід Поприго навчаються за програмою ERASMUS+ за напрямком Computer Science в університеті Швеції Blekinge Tekniska Högskola

09.2022 – дотепер – студент 4 курсу Назар Поночевний research intern в Університеті Торонто по програмі Special Exchange – Ukraine

07.2022 – 08.2022 – студент 4 курсу Назар Поночевний пройшов стажування Mitacs Globalink Research Internship  і поділився враженнями

09.2022 – 08.2023 – проф.… Continue reading

Вступ до магістратури – 2021

24 червня 2021 р. на Методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського затверджено сертифікатну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних».

Кафедра проводить навчання в магістратурі за спеціальністю, починаючи з 2021/2022 навчального року:

Для вступу необхідно скласти такі випробування:

 • Фахове випробування (програма фахового іспиту)
 • Іноземна мова у формі ЄВІ 30 червня 2021 року (ЄВІ – Єдиний вступний іспит – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської)

Програми вступних іспитів до магістратури 2021 та розклад роботи екзаменаційних комісій

Приклад екзаменаційного білету

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0.25*П1 + 0.75*П2 + RA,
де П1 – результат ЗНО з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
     П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
     RA = 2RA + 2RT,
де RT – складова творчих досягнень (не більше ніж 5 балів),
     RA – академічна складова в п’ятибальній системі:

 • 95 – 100 (A) – 5 балів;
 • 85 – 94 (B) – 4,5 балів;
 • 75 – 84 (C) – 4 бали;
 • 65 – 74 (D) – 3,5 балів;
 • 60 – 64 (E) – 3 бали;
 • 31 – 59 – 2,5 бали;
 • 01 – 30 – 2 бали
Обсяги держзамовлення в магістратуру на 2021/2022 навчальний рік
Спеціальність Освітня програма, назва ОНП, місць ОПП денна, місць ОПП заочна, місць
113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору 6+5 6+5 0

Необхідні документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • чотири фотографії;
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії).
Continue reading

Вступ до бакалаврату – 2021

Проведення освітньої діяльності на кафедрі ММДА КПІ ім. Ігоря Сікорського з підготовки бакалаврів здійснюється за спеціальністю (згідно з єдиним Переліком галузей та спеціальностей: Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151):

Нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за денною формою навчання — 3 роки 10 місяців.… Continue reading