Матеріально-технічне забезпечення

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору», та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що проводиться кафедрою математичого моделювання та аналізу даних Фізико технічного інституту Національного Технічного Університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” забезпечується необхідними фінансовими, матеріально-технічними ресурсами та навчально-методичним забезпеченням.

Відбувається оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази ФТІ.

 • У 2017 та 2018 роках в 11 корпусі відремонтовано 7 аудиторій та місця загального користування (смарт клас самсунг), у 2018 та 2019 навчальному роках – 4 навчальні аудиторії.
 • Користуючись відсутністю завантаженості аудиторного фонду останнім часом через запровадження карантинних заходів та воєнного стану, Фізико-технічний інститут збільшив обсяги проведення ремонтів та доукомплектування декількох аудиторій.
 • У 2019-20 навчальному році відремонтовано 6 аудиторій в 11 корпусі, 2 аудиторії в 16 корпусі, розпочато капітальний ремонт аудиторії 107 на 200 посадкових місць в корпусі №7.
 • Від спонсорів отримано 3 сервери, 25 ПК, на загальну суму  163 тис. грн.
 • В цілому у 2020 році зі спецкоштів ФТІ на придбання основних засобів було витрачено 908 тис. грн.

Аудиторний фонд ФТІ розподілений між 11 корпусом, в якому крім аудиторій загально-навчального напрямків розміщено три спеціалізовані компютерні класи, аудиторія поглибленого вивчення іноземної мови, яка оснащена мультимедійними засобами. Підготовлено коворкінг зал, аудиторія 205 для організації нових форм занять, змагань – хакатонів наукових конференцій.

 • У 2022-2023 навчальному році новостворений коворкінг зал використовується також для проведення наукового семінару “Data, Intelligence and Algorithms” у змішаному форматі.
 • В 7 корпусі за ФТІ закріплені аудиторії 112, 114, 116, 118.
 • В 16 корпусі за ФТІ закріплені аудиторії з 142 по 157 загальною площею 140 квадратних метрів.
 • В головному першому корпусі КПІ на третьому поверсі розміщено смарт клас, який оснащено завдяки меморандуму про дуальну освіту з дослідницьким інститутом Самсунг в Україні.
 • Наявне обладнання смарт класу дозволяє крім іншого проводити тестування студентів.
 • Також після ремонту аудиторія 154 також була оснащена мультимедійними засобами – компютер, проектор, інтерактивна дошка.
 • Крім того використовується достатньо відома навіть за межами КПІ – велика фізична аудиторія, яка укомплектована великою інтерактивною дошкою, мікрофонами та мультимедійними засобами. Ця аудиторія дозволяє вмістити більше 100 осіб і є зручною для проведення олімпіад, конференцій, доповідей запрошених науковців.
 • Загальна площа приміщень, закріплених за ФТІ складає  2690 кв. м, з них трохи більше за 300 кв. м займають компьютерні класи.
 • З 2020 року завдяки науковим проектам Національного фонду досліджень України матеріально технічна база за освітньо-науковою програмою «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» поповнилась на дрон, який використовують студенти для проведення експериментів для своїх досліджень. Для використання дрону також необхідні планшети, які також були закуплені завдяки проектам НФДУ. Навчання роботи з дроном забезпечили безпосередньо компанія Drone UA.
 • Також в межах проектів НФДУ закуплені станції моніторингу якості повітря, одна з яких розташована та будівлі 11 корпусу та дає можливість студентам збирати з неї дані, аналізувати їх та використовувати у своїх дослідженнях з аналізу даних.
 • Мобільний датчик повітря дає можливість валідувати станіонарні датчики та проводити інші експерименти.

У зв’язку з останніми подіями (епідемія ковід та воєнний стан) актуальним питанням виявилось наявність хмарних обчислювальних ресурсів. Для забезпечення можливості здобувачам безперервно виконувати лабораторні та наукові завдання, брати участь у діючих та міжнародних проектах, з 2019 по 2020 років кафедра забезпечувала студентів хмарними обчислювальними ресурсами від AMAZON web Services, які були отримані в межах проєкту Amazon-GEO., а також хмарними ресурсами на платформі Google Cloud в межах проєкту Geo-GEE.

З початком війни кафедра математичного моделювання долучилась до європейської ініціативи Earth observation for Ukraine, завдяки якій здобувачі мають доступ до європейської хмари відкритої науки (OCRE), а саме кредити у розмірі 200 тис євро для використання ресурсів хмарної платформи CREODIAS для своїх задач та розробок. Це дозволяє студентам долучитися до Європейської інфраструктури та краще розуміти науку на світовому рівні, а також надає можливість виконувати свої магістерські роботи на належному рівні навіть в теперішніх умовах. Отримати такий доступ до ресурсів Україна змогла лиш завдяки Україно-німецькому центру ключових компетенцій, який започатковано на кафедрі математичного моделювання та аналізу даних спільно з інститутом космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, а також двома німецькими університетами – університетом прикладних наук Анхальт та університетом Констанц.

Також на базі хмарних ресурсів працює груток з прикладної математики спрямований на поглиблення знань і отримання навичок в аналізі даних, машинного навчання, роботі з великими об’ємами даних та створення геопорталів. Учасники різніх рівнів вищої освіти працюють в межах реальних проєктів та знайомляться і працюють на європейських хмарних ресурсах, зокрема це хмарна платформа CREODIAS. Доступ до ефективних обчислювальних ресурсів в хмарі Європейської науки дозволив досягти значних успіхів – команда кафедри ММАД вийшла на міжнародний рівень в Хакатоні Nasa Space App challenge та отримали вже власні кредити в розмірі 10 тис доларів на використання хмарних ресурсів Амазон. Для учасників гуртку та для всіх бажаючих студентів європейські партнери з ініціативи Eo4UA, зокрема з Joint Reserch Center та з компанії Cloudferro, проводять навчальні тренінги для здобувачів для більш детального та глибокого ознайомлення з хмарними ресурсами. Інтеграція до хмари європейської науки відкриває нові можливості українським здобувачам долучитись до євроінтеграції.

В КПІ функціонує науково-технічна бібліотека, електронний кампус, платформа Сікорський з середовищем мудл для елементів дистанційного навчання. В електронній базі ELA KPI UA доступні навчально-методичні матеріали, наявні комп’ютерні класи для проведення занять з профільних дисциплін – моделі та рішення в умовах невизначеності, аналіз мережевих структур, статистичні методи розпізнавання, загальна теорія ігор та моделі сталого розвитку.