Amazon-GEO

Назва проєкту: Methodology for SDGs indicators assessment

Замовник: Group on Earth Observation

Керівник проєкту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2019 – 2022

Посилання на опис програми: https://www.earthobservations.org/aws.php

Про проєкт

В рамках Ініціативи даних щодо сталого розвитку Amazon (ASDI) ця програма дозволяє здійснювати дистанційне зондування Землі та створювати додатки для підтримки сталого розвитку навколишнього середовища, включаючи Цілі сталого розвитку ООН, Сендайську систему зменшення ризику стихійних лих та Паризьку угоду про зміну клімату.

Порядок денний сталого розвитку на 2030 рік, прийнятий усіма країнами-членами Організації Об’єднаних Націй у 2015 році, робить акцент на Цілях сталого розвитку (ЦСР) та відповідних показниках, що характеризують складні взаємодії впливу людини та стану навколишнього середовища. Багато показників ґрунтуються на геопросторовій інформації та можуть бути отримані за допомогою супутникових даних, інтегрованих разом із наземними вимірюваннями та моделями, включаючи прогнози погоди, біофізичну оцінку та методи класифікації (машинне навчання). Тому існує потреба у розробці методів та інструментів, які дозволять отримати показники ЦСР, в якості геоінформаційних продуктів.

Мета проєкту

Вдосконалення існуючих робочих процесів для обчислення показників ЦСР за рахунок використання даних з високим просторовим розрізненням та заповнення прогалин між існуючими глобальними та національними продуктами.

Оголошення про успішні проєкти

За результатами конкурсу, експертну оцінку та затвердження, грант GEO-Amazon отримав 21 проєкт із 17 країн, що розвиваються. Це стало можливим за допомогою Програми хмарних кредитів Earth Observation Monitoring. Грант включає в себе хмарні послуги та технічну підтримку на суму 1,5 мільйона доларів США. Команди переможців отримують доступ до Промо-кредитів AWS, для компенсації витрат на розробку стійких хмарних додатків з використанням ЕО даних. Також учасники гранту мають підтримку від спільноти GEO та експертів AWS для вдосконалення та реалізації своїх проєктів для досягнення найкращих результатів.