Amazon-GEO

Назва проєкту: Methodology for SDGs indicators assessment

Замовник: Group on Earth Observation

Керівник проєкту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2019 – 2022

Посилання на опис програми: https://www.earthobservations.org/aws.php

Про проєкт

В рамках Ініціативи даних щодо сталого розвитку Amazon (ASDI) ця програма дозволяє здійснювати дистанційне зондування Землі та створювати додатки для підтримки сталого розвитку навколишнього середовища, включаючи Цілі сталого розвитку ООН, Сендайську систему зменшення ризику стихійних лих та Паризьку угоду про зміну клімату.… Continue reading