Варфоломєєв Антон Юрійович

Доцент

Науковий ступінь – кандидат технічних наук

Наукові профілі:

Google Scholar

Scopus

Освіта:

  • Магістр: НТУУ «КПІ» (2010)
  • Кандидат технічних наук: НТУУ «КПІ» / ВНТУ (2014)

Кар’єра та організаційна діяльність:

2011-2017 асистент та старший викладач кафедри КЕОА, НТТУ «КПІ»

2018-2022 доцент на кафедрі КЕОА, НТТУ «КПІ»

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

Математичні методи розпізнавання образів та комп’ютерного бачення

Наукові інтереси:

  • Машинне навчання
  • Комп’ютерний зір
  • Візуальне відслідковування об’єктів

Монографії та навчальні посібники:

Обрані публікації за останні роки: