Вибіркові дисципліни для студентів PhD

Навчання студентів PhD передбачає самостійне обрання частини дисциплін для вивчення. Здобувачі першого курсу обирають одну дисципліну з наведеного переліку для вивчення у третьому семестрі та одну дисципліну для вивчення у четвертому семестрі.

Всі дисципліни мають обсяг 6 кредитів та семестровий контроль екзамен.

Повний Ф-каталог вибіркових дисциплін для вивчення у 2024-25 навчальному році див. тут. Силабуси та ОП див. тут.

Семестр 3


Дисципліна Лектор Кафедра
1 Технології глибокого навчання Професор Шелестов А. Ю. Математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Детально
2 Прикладні питання побудови та аналізу складності алгоритмів Доцент Кучинська Н. В. Математичних методів захисту інформації НН ФТІ Детально
3 Спеціальні розділи «м’яких обчислень» Ст. викл. Тавров Д.Ю. Прикладної математики ФПМ Детально


Семестр 4


Дисципліна Лектор Кафедра
1 Геопросторовий інтелект Професор Куссуль Н. М. Математичного моделювання та аналізу даних НН ФТІ Детально
2 Спеціальні розділи теорії алгоритмів та дискретних автоматів Професор Савчук М. М. Математичних методів захисту інформації НН ФТІ Детально
3 Параболічні крайові задачі Професор Лось В. М. Прикладної математики ФПМ Детально

Архів Ф-каталогів вибіркових дисциплін минулих навчальних років: