Патенти

2024

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір «Комп’ютерна програма автоматичного отримання растрового зображення по векторному контуру» № 125023 від 22 березня 2024 р.
  Пархомчук Олександр Михайлович, Шелестов Андрій Юрійович

2022

 1. Патент на корисну модель “Спосіб побудови карт земного покриву великих за площею територій” UA 150753 U від 14.04.2022
  Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Яйлимов Б.Я., Чирков А.В.
 2. Патент на корисну модель “Спосіб класифікації сільськогосподарських культур із використанням супутникових даних” UA 150794 U від 21.04.2022
  Шелестов А.Ю., Куссуль Н.М., Яйлимов Б.Я., Чирков А.В.

2015

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Комп’ютерна програма класифікації земної поверхні за різночасовими супутниковими даними” №59705 від 18.05.2015
  Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Лавренюк М.С., Басараб Р.М., Яйлимов Б.Я.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Комп’ютерна програма оцінки площ сільськогосподарських культур за радарними даними” №56706 від 18.05.2015
  Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Лавренюк М.С.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Комп’ютерна програма оцінки площ сільськогосподарських культур за оптичними супутниковими даними середнього просторового розрізнення” №59608 від 12.05.2015
  Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Лавренюк М.С., Басараб Р.М., Колотій А.В., Яйлимов Б.Я.

2011

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Комп’ютерна програма калібрування супутникових даних Landsat-5 та визначення вегетаційного індексу NDVI” № 36685 від 26.01.2011
  Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Грипич Ю.А.