Аналіз землекористування на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях з космосу

Співробітниками кафедри математичного моделювання та аналізу даних Фізико-Технічного Інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інституту Космічних Досліджень НАНУ та ДКАУ та Університету Меріленду в межах проєкту «High-Impact Hot Spots of Land Cover Land Use Change: Ukraine and Neighboring Countries Project» проведений аналіз тимчасово окупованих територій за супутниковими даними.

Загальною метою проєкту є аналіз земель та кількісна оцінка зміни земного покриву в Україні для сільськогосподарських, лісових та міських секторів.

Аналіз проводився з використанням карт класифікацій, які отримані з власних алгоритмів глибинного навчання на основі часових рядів супутникових даних (одну з таких робіт можна знайти тут, а інші — за посиланням). 

Протягом восьми років (з 2013 р. по 2021 р.) площа лісу в долині річки Сіверський Донець у Луганській області, що відноситься до Смарагдової мережі, зменшилась на 14,9 тис. га.

Сільськогосподарські території в Донецькій і Луганській областях також зазнали змін. Площі посівів помітно знизились — сумарно 216,4 тис. га сільськогосподарських територій перестали оброблятись, особливо вздовж лінії розмежування.

Середньорічне значення показника РМ2.5 зменшилось, що означає значне покращення якості повітря, проте за цим стоїть занепад промисловості на досліджуваних територіях, оскільки робота більшості підприємств припинена.

Наприклад, в Донецьку в період з 2014 по 2021 роки показник РМ2.5 зменшився зі значень 20-22 мкг/м.куб до 12-14 мкг/м.куб.

Для моніторингу якості повітря використовувалися дані Copernicus Atmosphere monitoring Service.

З проведених досліджень видно, що економічна ситуація на тимчасово окупованих територіях за останні роки колосально змінилась через низку найрізноманітніших факторів. Постійні економічні та політичні зміни, мінливість клімату і військовий конфлікт на Сході України, а також інші елементи людської діяльності відіграли у цьому певну роль.