Проєкт “Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських територій і громад”

Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських територій і громад

Назва: Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських територій і громад.

Тривалість: до 2 років (з 2023р.)

Проект фінансується за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

Керівник проекту: д.т.н., професор кафедри ММАД Шелестов А.Ю.

Анотація. В 2020 році Євросоюз прийняв стратегію цифровізації Європейського союзу (Digital Decade) до 2030 року, де важлива роль відводиться цифровізації та плануванню сталого розвитку сільських територій. Україна, з одного боку, є аграрною державою, а з іншого, визначила Європейський вектор розвитку країни. Тому цифровізація і планування сталого розвитку сільських територій є для України приорітетним завданням. Проєкт передбачає розробку методології та інформаційних технологій геопросторового аналізу стану та планування розвитку сільських територій і громад на основі супутникової та іншої геопросторової та соціо-економічної інформації з врахуванням кліматичних змін, екологічної ситуації та особливостей економічного розвитку та інфраструктури регіонів. Розроблені інформаційні технології будуть реалізовані в хмарному середовищі, а результати аналізу будуть представлені на дешборді, який буде апробовано для пілотних територій. Дешборд буде розроблений на безкоштовному програмному забезпеченні з відкритим кодом та може стати важливим інструментом цифровізації та планування розвитку територіальних громад.
Розроблені інформаційні технології передбачатимуть інтерфейси взаємозв’язку з іншими геоінформаційними системами та можливість масштабування на всю територію України.