Вступ до аспірантури

Наша кафедра запрошує на навчання за третім рівнем освіти (доктор філософії) за спеціальністю 113 “Прикладна математика” за освітньою програмою “Прикладна математика”  (Сертифікат про акредитацію).

Вся актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури.

Програми іспитів:

Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 113 «Прикладна математика»..

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 113 «Прикладна математика»

Для вибору наукового керівника та теми досліджень пропонуємо ознайомитись із:

  • Тематикою досліджень, які ведуться співробітниками кафедри та до яких пропонується долучатись аспірантам

  • Переліком тем, над якими працюють аспіранти кафедри та які пропонуються для вступників. У разі виникнення принципових питань щодо можливості вступу, обговорення конкретної тематики та можливого наукового керівника необхідно звернутись до зав. каф.

Інформація щодо минулих подій:

  • Наші талановиті аспіранти, Охріменко Антон та Яворський Олександр, отримали стипендію від Кабінету Міністрів України. Детальніше>>>
  • Аспірант кафедри інформаційної безпеки зі спеціальності “Прикладна математика” Микола Лавренюк перший в університеті 25.06.2020 захистив дисертацію на ступінь PhD. Тема дисертації: «Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу». Детальніше>