Рейтингові списки вступників в магістратуру

Вітаємо з рекомендаціями тих, хто бере участь в конкурсному відборі на освітню програму «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору» за спеціальністю 113 Прикладна математика! 

Рейтинговий список вступників на освітньо-наукову програму підготовки магістра:

Рейтинговий список вступників на освітньо-професійну програму підготовки магістра:

Вас рекомендовано? Залишилось виконати умови вступу в магістратуру і знайти себе в списках зарахованих. До того, аби стати студентом Кафедри математичного моделювання та аналізу даних Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ще декілька кроків. Бажаємо успіхів!