Інтелектуальні моделі і методи визначення індикаторів деградації земель на основі супутникових даних

Проєкт виконується в межах конкурсу НФДУ “Наука для безпеки людини та суспільства”

Тривалість проєкту: 2020-2021 рр.

Науковий керівник проєкту: проф. Шелестов А.Ю.

Анотація проєкту

Проблема деградації землі є актуальною на сьогоднішній день. Багато ознак деградації землі таких як зниження врожайності культур, ідентифікація вирубок лісів чи розорювання необроблювальних земель можна відстежити за допомогою використання супутникових даних, зокрема вегетаційних індексів. Існує реалізація технології UNCCD оцінки деградації земель за супутниковими даними, проте даний продукт має деякі недоліки: будується на глобальній карті land cover з грубим розрізненням 300м та обчислює продуктивність не залежно від типу земного покриву. Тому в межах даного проєкту буде модифіковано методологію оцінки деградації землі за рахунок побудови карти типів земного покриву вищого розрізнення (10м), зменшення шуму на карті, врахування різних типів земного покриву під час підрахунку продуктивності, детектування та врахування вирубок лісів. Вперше для території України розроблена методологія буде реалізована в хмарному середовищі, що дозволить моніторити деградації земель на регулярній основі.