Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science»

Засидiлись на мiсці, хочеться чогось нового? Тодi ця iнформація якнайкраще пiдходить для вас!

Саме зараз проводиться міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science» з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проєктній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Конкурс проводиться за наступними напрямками:

– харчова наука і технології;
– економіка і управління;
– інформаційні технології, автоматизація і робототехніка;
– енергетика та енергоефективність;
– екологія та охорона навколишнього середовища.

У конкурсі беруть участь наукові роботи студентів, що виконані самостійно, подаються вперше, з відсутністю плагіату. Роботи мають бути інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певного напряму. Конкурс проводиться у два етапи: рецензування робіт i підсумковий WEB-семінар в онлайн-режимі. 

Деталi про конкурс та інформація про те, як має виглядати готова робота, мiстяться на сайтi http://isc.onaft.edu.ua. Автори робiт повиннi зареєструватись з 1 вересня 2021 року по 1 лютого 2022 року за посиланням. Якщо робота виконується командно, тобто має 2-3 автора, реєстраційну форму заповнює лише перший автор.

Бажаємо успiхiв!