Сертифікатна програма «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних»

Пропонуємо до вашої уваги сертифікатну програму «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ГЕТЕРОГЕННИХ ДАНИХ»! Тепер вона є у вільному доступі на офіційному ресурсі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» і доступна для всіх бажаючих.

Сертифікатну програму розроблено як окрему складову освітньої програми за спеціальністю 113 «Прикладна математика» другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти. До її складу входять три навчальні дисципліни, а саме «Методи аналізу великих гетерогенних даних», «Методи глибокого навчання на різнорідних даних» та «Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних».

Сертифікатну програму призначено для студентів університету та зовнішніх слухачів, які хочуть навчитися розв’язувати складні прикладні задачі та практичні проблеми із застосування математичних моделей та інтелектуальних методів обробки гетерогенних даних великого об’єму у хмарних середовищах.

При успішному проходженні програми слухачам видається сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського. В межах сертифікатної програми здобувачі вищої освіти мають можливість також пройти один з офіційних курсів від компанії Amazon та отримати сертифікат AWS Graduate.

Для отримання сертифікату про опанування цих дисциплін реєструйтесь за посиланням.

Методи аналізу великих гетерогенних даних.

Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних.

Методи глибокого навчання на різнорідних даних.