Індивідуальний вибір дисциплін бакалаврів на 2022-2023 навчальний рік

Освітній процес продовжується і вже триває процес індивідуального вибору дисциплін в бакалавраті. На методичній раді КПІ імені Ігоря Сікорського 9 грудня 2021 р. затверджено сертифікатну програму «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору», яка включає ланцюжок сучасних практично орієнтованих дисциплін. Студенти ознайомляться з методами, ефективними алгоритмами та хмарними технологіями обробки даних. Особливу увагу приділяємо методам машинного навчання та їх практичним застосуванням.

Освітні компоненти сертифікатної програми «Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору» складаються з вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Прикладна математика» загальним обсягом 24 кредити. У студентів є можливість обрати дисципліни, щоб отримати додатково до диплому сертифікат про опанування сертифікатної програми. Зокрема це:

  • Програмування ефективних алгоритмів (4 кредити ЄКТС)
  • Хмарні технології обробки даних (4 кредити ЄКТС)
  • Методи машинного навчання (4 кредити ЄКТС)
  • Системи та засоби інтерактивної аналітики (4 кредити ЄКТС)
  • Проектування високонавантажених систем (4 кредити ЄКТС)
  • Прикладні задачі аналізу даних (4 кредити ЄКТС)

Детальніше про сертифікатну програму можна почитати на сайті кафедри за посиланням, а також про вибіркові дисципліни для бакалаврів.

Сертифікатну програму “Моделі аналізу даних для комп’ютерного зору” можуть обирати також студенти, які навчаються на інших освітніх програмах.