Асистентка нашої кафедри отримала диплом доктора фiлософiї

Асистентка нашої кафедри Ганнa Яйлимова отримала диплом доктора фiлософiї з прикладної математики на тему «Моделювання екологічних процесів на основі двокрокового симетризованого різницевого алгоритму та супутникових даних» на кафедрі обчислювальної математики КНУ імені Тараса Шевченко.

Аспiрантура дозволяє зробити істотний внесок у науку, створюючи нові методики навчання, а також розпочати кар’єру в академічному середовищі, чим наразi i займається Ганна. На її руках вже не один iнноваційний науковий проєкт, десятки занять, проведених для студентiв кафедри математичного моделювання та аналiзу даних, i плоди активної дослiдної дiяльностi у спiвпраці із колегами.

На тернистому шляху до присудження наукового ступеня PhD Ганну не полишали її науковi керiвники — Сергій Іванович Ляшко та професорка кафедри Наталiя Куссуль. Пiдтримка i допомога людей, котрих смiливо можна назвати наставниками, завжди штовхає вперед, до перемог.