Представлення результатів роботи за проєктом e-shape

23-24 червня 2022 року відбулось чергове засідання щодо публічного обговорення результатів успішних пілотів Європейського проєкту e-shape. Серед інших пілотів e-shape проєкту були представлені і обговорені результати Pilot 1.6 – «Service for SDG 2.4.1 and 15.3.1 indicators», науковий керівник д.т.н., проф. Наталія Куссуль.

Оприлюднені проміжні результати, досягнуті за першу половину виконання проєкту, пов’язані з опануванням і імплементацією нових компетенцій на хмарній платформі CREODIAS. Підкреслено новий крок у практичному використанні сучасних систем проєктного менеджменту (JIRA, confluence). У якості досягнень всім учасникам було нагадано про участь студентів кафедри, зокрема Софії Дрозд, на віртуальній генеральній асамблеї проєкту e-shape  2022 і на міжнародному симпозіумі Living Plant Symposium 2022 з результатами проєкту.

На основі представлених проміжних результатів пілоту були сформульовані рекомендації для майбутнього його виконання, а саме:

  • Важливою вимогою масштабування результатів розробок на хмарній платформі CREODIAS є можливість застосування GPU (TPU) CNN акселераторів для вирішення задач машинного навчання на великих гетерогенних даних;
  • Запропонована технологія може бути, за умови використання GPU (TPU) CNN акселераторів, застосована для країн ЄС.

В кінці виступу було проведене публічне обговорення результатів виконання Pilot 1.6 e-shape проєкту.