Вітаємо викладачів з наданням навчальним посібникам грифу КПІ!

Фахівці кафедри математичного моделювання та аналізу даних поповнили інтелектуальний фонд ННФТІ новими навчально-методичними розробками.

А саме “Аналіз даних. Лабораторний практикум” авторства Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Тарасенко С.А., Яйлимова Г.О. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 113 Прикладна математика. “Програмування: Частина 1. Структурний підхід: Лабораторний практикум”  автори  Орєхов О.А., Орєхова Н.А., Родіонов А.М. – для здобувачів ступеня бакалавра за  спеціальностями 105 Прикладна фізика і наноматеріали, 113 Прикладна математика, 125 Кібербезпека.  “Методи аналізу великих гетерогенних даних: Лабораторний практикум”  та “Моделі управління знаннями: Лабораторний практикум” авторів Орєхов О.А., Орєхова Н.А. – для здобувачів ступеня магістра за спеціальностями 113 Прикладна математика, 125 Кібербезпека.

Рішенням Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського рукописи науково-педагогічних працівників визнано навчальними посібниками і надано відповідний гриф (протокол № 2 від 30.09.2022 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового фізико-технічного інституту (протокол № 11 від 01.09.2022 р.).

Вітаємо і бажаємо нових звершень!