Проєкт “Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських територій і громад”

Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських територій і громад

Назва: Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських територій і громад.

Тривалість: 2023-2024

Проект фінансується за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

Керівник проекту: д.т.н., професор кафедри ММАД Шелестов А.Ю.

Анотація. В 2020 році Євросоюз прийняв стратегію цифровізації Європейського союзу (Digital Decade) до 2030 року, де важлива роль відводиться цифровізації та плануванню сталого розвитку сільських територій. Україна, з одного боку, є аграрною державою, а з іншого, визначила Європейський вектор розвитку країни. Тому цифровізація і планування сталого розвитку сільських територій є для України приорітетним завданням. Проєкт передбачає розробку методології та інформаційних технологій геопросторового аналізу стану та планування розвитку сільських територій і громад на основі супутникової та іншої геопросторової та соціо-економічної інформації з врахуванням кліматичних змін, екологічної ситуації та особливостей економічного розвитку та інфраструктури регіонів. Розроблені інформаційні технології будуть реалізовані в хмарному середовищі, а результати аналізу будуть представлені на дешборді, який буде апробовано для пілотних територій. Дешборд буде розроблений на безкоштовному програмному забезпеченні з відкритим кодом та може стати важливим інструментом цифровізації та планування розвитку територіальних громад.
Розроблені інформаційні технології передбачатимуть інтерфейси взаємозв’язку з іншими геоінформаційними системами та можливість масштабування на всю територію України.

Публікації в межах проєкту:

Geospatial Analysis of Life Quality in Ukrainian Rural Areas
Hanna Yailymova, Bohdan Yailymov, Nataliia Kussul, Andrii Shelestov
In: 13th International Conference Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2023), Greece, Athens, October 13-15, 2023. pp. 1-5, doi: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416517.
Link>>>

Google Earth Engine Framework for Satellite Data-Driven Wildfire Monitoring in Ukraine
Bohdan Yailymov, Andrii Shelestov, Hanna Yailymova, Leonid Shumilo
In: Fire. 2023; 6(11):411. https://doi.org/10.3390/fire6110411
Link>>>

Forecasting of Solar Power Plant’s Capacity Utilization Factor in Ukraine using Satellite Data and Random Forest Regression
Drozd Sofiia, Kussul Nataliia
International symposium on applied geoinformatics 2024 (ISAG2024), 9-10 May 2024, Wroclaw, Poland, p. 2.
Link>>>

Graph-Based Modeling of Village Infrastructure Development
Bohdan Potuzhnyi, Vlada Svirsh, Nataliia Kussul
International symposium on applied geoinformatics 2024 (ISAG2024), 9-10 May 2024, Wroclaw, Poland, p. 4.
Link>>>

Integrated Geospatial Analysis for Rural Development Metrics
Vlada Svirsh, Bohdan Potuzhnyi , Nataliia Kussul
International symposium on applied geoinformatics 2024 (ISAG2024), 9-10 May 2024, Wroclaw, Poland, p. 29.
Link>>>

Flooded areas monitoring below the Kakhovka Dam based on machine learning and satellite data
Bohdan Yailymov, Hanna Yailymova, Nataliia Kussul, Andrii Shelestov
2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 7 – 12 July, 2024, Athens, Greece

Assessing Ukraine`s solar power potential: a comprehensive analysis using satellite data and fuzzy logic
Sofiia Drozd, Nataliia Kussul
2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 7 – 12 July, 2024, Athens, Greece