Роботи наших студентів на Всеукраїнському конкурсі

Обидві роботи наших бакалаврів 4-го курсу Кузіна Володимира та Салія Євгенія на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей затвердила Вчена Рада НН ФТІ.

1️⃣ Робота Кузіна Володимира на тему «Аналіз ефективності хмарних платформ для задач супутникового моніторингу» мала за мету дослідити застосування хмарних технологій для обробки та аналізу супутникових даних і оцінити їхню ефективність в порівнянні з локальними обчислювальними ресурсами.

Для досягнення цієї мети було 👉 проаналізовано європейську хмарну платформу CREODIAS, проведено її порівняльний аналіз з іншими хмарними рішеннями та з локальними обчислювальними ресурсами.

Можливості хмарної технології CREODIAS
Інфраструктура хмарної платформи CREODIAS

2️⃣ У роботі Салія Євгенія на тему «Визначення інформативних ознак для ідентифікації захворювань лісу за супутниковими даними» йдеться про важливість раннього виявлення хвороб лісу для можливості боротьби з ними з використанням нейромережевих моделей.

Розглянуті ділянки. Чорні точки — ділянки

Було розглянуто метод пошуку значущих ознак за допомогою відстані Багаттачар’я та ефективність окремих ознак, а саме: канали супутникових знімків Sentitel-2 та різні вегетаційні індекси.

Ми пишаємося нашими студентами та бажаємо їм успіхів на конкурсі!