Проєкт від Міжнародного банку реконструкції та розвитку

У 2022 році кафедра математичного моделювання та аналізу даних Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» отримала проєкт від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, «Світовий банк») щодо використання даних дистанційного зондування для аналізу та моделювання землекористування, моніторингу змін та моделювання прогнозування врожайності.

Світовий банк за фінансової підтримки Європейської комісії з 2016 року підтримує Програму «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Ця Програма надає підтримку Уряду України для створення передумов для прозорого функціонування ринків сільськогосподарської землі, підвищення ефективності використання землі та створення основ для інвестицій та створення робочих місць у сільському секторі. В Україні ринок землі сільськогосподарського призначення відкрився 1 липня 2021 року. Одним із заходів програми є щомісячний аналіз змін ринку землі в Україні, тож дані про операції із земельними ділянками доступні щомісяця.

Головним завданням проєкту є геопросторовий інтелектуальний аналіз продуктивності земельних ділянок та визначення факторів, що впливають на ринкову варстісь землі в різних регіонах України.

Попередні наші дослідження показали, що нормативна  грошова оцінка земель (бонітет) не відображає реальну продуктивність земельних ділянок. В даному ж проєкті буде здійснено геопросторовий аналіз земельних ділянок, що продаються, на основі відкритих супутникових даних та розроблені математичні моделі для оцінювання продуктивності сільськогосподарських земель.

Оцінені збитки сільськогосподарських культур від війни за супутниковими даними

Розробки фахівців кафедри в державному аграрному реєстрі