Підсумки німецько-українського проекту DAAD «DigiJED: цифрова освіта спільними зусиллями» 2022 та розвиток в 2023 році

Головна мета освітнього проекту DijiJED підтримка навчального процесу в університетах України в умовах воєнного стану. Проектом передбачено створення концепції спільного цифрового навчання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

В освітньому проекті беруть участь студенти 3-4 курсів бакалаврату та 1 курсу магістратури, а також українські викладачі, деякі з яких вже працюють в Анхальтському університеті прикладних наук, або які викладають з України, а також викладачі з Німеччини і Північної Македонії.
Головна особливість навчання полягає в тому, що навчальні модулі включають не лише курси класичних лекцій через платформу Zoom, але й виконання лабораторних експериментів.

Від КПІ ім. Ігоря Сікорського в проекті беруть участь викладачі нашої кафедри – професорка, д.т.н. Наталія Куссуль, професор, д.т.н. Андрій Шелестов, д-р філософії Ганна Яйлимова. В 1 семестрі студенти вивчали в рамках програми курси «Operating Systems», «Distributed Systems», «Data Analysis», «Cloud computing», «Machine Learning» та інші.

Професор Шелестов А.Ю. читав курс по хмарним технологіям, а саме: загальні поняття та інфраструктура хмарних обчислень, ознайомлення та вивчення сучасних хмарних платформ (зокрема Amazon Web Services – AWS, Google Earth Engine – GEE та ін.), набуття навичок реалізації методів Data Science в цих платформах. Огляд Amazon Web Services (загальні поняття, інфраструктура). Обчислювальні сервіси (Elastic Compute, LightSail) та мережеві технології. Зберігання даних (Elastic Block Store, Simple Storage Service). Amazon Web Services та бази даних (Amazon RDS, Redshift, Athena, DynamoDB). Сервіси Amazon як частина сучасного сховища даних та інше.

За результатами навчання студенти-учасники проекту отримали сертифікати.

В другому семестрі передбачено продовження курсу Хмарні технології обробки даних. Також студенти ознайомляться з основними методами і технологіям машинного
навчання в рамках курсу “Machine Learning”, який викладатиме д-р філософії, старший викладач кафедри Ганна Яйлимова. Студенти вивчатимуть програмування алгоритмів нейронних мереж з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї галузі в епоху діджиталізації та Індустрії 4.0.

Крім того свої курси запропонують слухачам інші викладачі і професори. Курси Data Analysis, Distributed Systems & Network Programming, Operating Systems, Creating Mobile apps with Android, Machine Learning with Python читатимуть колеги з інших ЗВО України та світу. Більше інформації про проект – за посиланням

При успішному опануванні програми студенти-учасники проекту отримають сертифікати, які можуть бути зараховані як результат неформальної освіти при вивченні певних дисциплін освітньої програми.